Moje priporoĊilo: Ċe želite izvesti zdravljenje raka po Breussu, Vam priporoĊam mojo knjigo

"42-dnevno zdravljenje raka po Rudolfu Breussu"
iz leta 2011, ki vsebuje številne nove izkušnje.

  

Pratique de la Cure BreussJe uradna spremljevalna knjiga za zdravljenje raka po Breussu z dragocenimi nasveti in izkušnjami iz vidika bolnika z rakom, ki je ozdravel s pomoĊjo zdravljenja po Breussu. Razširjena izdaja. Knjiga nudi obsežen pregled zdravljenja raka po Breussu. Podrobno onkološko poroĊilo kaže, da lahko to zdravljenje pomaga tudi iz perspektive šolske medicine. Format A5, 248 gr., 250 strani, Leto izida: 2011,

Cena : 13,00 €
Za podrobnosti kliknite na sliko knjige.

 


Jürgen H.R. Thomar | kontakt@thomar.net